Ang Di Ko Paglimot

Lamig ay nanunuot

Pakiusap, dagdagan yaring kumot

Takpan itong mga pasa

Na ikaw at ako lang ang nakakakita

Isa pang kumot pwede ba?

Lulunurin ko ang sarili sa tela

Hanggang ang lamig ay mawala

At tuluyang maitago itong mga pasa

Ulan, tumigil ka na

Langit awat na sa pagluha

Ulan sa iyong lamig ako’y nanghihina

Langit, bawat patak niyan katumbas ay masakit na ala- ala

Ang gabing ito ay maggiging mahaba

At magdamag na naman akong luluha

Kasabay ng lamig nanunuot

Ang pagluha ay senyales ng di ko paglimot

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s